Arbeidsparticipatietool

De NVVR 'de Wervelkolom' heeft ingetekend op het voucherproject  ‘Arbeidsparticipatietool chronisch zieken’ waarop ook 15 andere patiëntenorganisaties op het gebied van chronische aandoeningen zich voor hebben aangemeld. Zij behartigen hiermee de belangen van hun achterban rond arbeidsmarktparticipatie.  Het project is gestart in 2013 en duurt 3 jaar. De coördinatie is in handen van de Nederlandse Hypofyse stichting  in samenwerking met de andere deelnemende organisaties  en uitgevoerd door Stichting September. Hierna blijft de tool actief.

Het project Arbeidsparticipatietool
Het doel van het project is ‘het verbeteren van de mogelijkheden om als chronisch patiënt werk te vinden en te behouden’ . Het Arbeidsparticipatietool helpt om problemen op het werk rond de aandoening bespreekbaar te maken. Maar ook om met  collega’s, leidinggevenden, Arbo- en keuringsartsen oplossingen te zoeken om ondanks de beperking optimaal deel te nemen aan het arbeidsproces.

Middelen en instrumenten
Voor de leden van de deelnemende organisaties (dus ook voor leden van de NVVR)  komt het digitale Zorgboek uit (op de NVVR website te bekijken). Voor de NVVR zijn Hernia en Aspecifieke rugpijn het onderwerp. Later dit jaar zal er ook een herziene papieren versie uitkomen.
Daarnaast is er een ziekte-overstijgend gedeelte ontwikkeld over ziekte en werk in het algemeen, dat wil zeggen: zaken die niet direct met de Hernia of Aspecifieke rugpijn te maken hebben. Het gaat hier om onderwerpen zoals: RSI, griep, een gezonde werkplek.
Dit gedeelte is voor  alle deelnemende organisaties gelijk zijn en is bedoeld voor de chronisch zieke zelf.
Als men toch op het werk in de problemen komt met collega’s, de werkgever, de leidinggevende, bedrijfs- en verzekeringsarts etc., dan kan men hen wijzen op de beschikbare informatie hierover:
  • Beknopte informatie over de Hernia en Aspecifieke rugpijn (wat is het, symptomen, behandeling, vooruitzichten).
  • De invloed die dit op werk kan hebben (klachten en symptomen in relatie tot arbeid).
  • Wat er gedaan kan worden om de arbeidsparticipatie zo hoog mogelijk te laten zijn. Bijvoorbeeld gebruik maken van wettelijke regelingen, veranderen arbeidstijden, aanpassingen taken of werkplek.
  • Het wegnemen van vooroordelen en misverstanden die de werksfeer kunnen verstoren zoals aangepaste werktijden enzovoort.

Arbeidsparticipatietool
De tool is beschikbaar via deze website en via een app die gedownload kan worden op Google Playstore voor het Android systeem.
Downloaden via de Apple store is niet mogelijk; daarvoor komt er binnen afzienbare tijd een mobiele website versie van de tool. U wordt hier nog nader over geïnformeerd .
De mensen
Benieuwd naar de mensen achter de vereniging?
Zie ons colofon.