Lid of donateur worden

Contributie
De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar (januari t/m december).

Voor partners van leden is er de mogelijkheid om voor € 12,50 partnerlid te worden.

Als u na 1 juli lid wordt, betaalt u voor het lopende jaar slechts € 12,50.

U moet dan wel ook het volgende jaar lid blijven van de NVVR "de Wervelkolom".
Hiervoor bieden wij:
  • een jaarlijkse contactdag (waarin opgenomen de ALV)
  • vier maal per jaar het ledenblad Wervelwind
  • korting op het informatiemateriaal
  • korting op diverse boeken en hulpmiddelen
  • telefonisch lotgenotencontact
  • mogelijkheid tot lotgenotencontact tijdens inloopuren, in sommige gevallen gebeurt dit groepsgewijs
  • uw complexe juridische- of medische vragen kunnen door het bestuur voorgelegd worden aan een lid van onze Raad van Advies
  • een uitgebreide, informatieve website
Sommige ziektenkostenverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Informeer zonodig bij uw ziektenkostenverzekeraar, u kunt dan ook vragen wat u moet doen om de kosten te kunnen declareren.

Donateurs
Voor minimaal € 17,50 per jaar steunt u ons werk als donateur en ontvangt u ook de nieuwsbrief.

» Ik meld me aan als donateur

Aanmelden
U kunt lid of donateur worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt dan een acceptgiro. Zodra uw betaling op bankrekening 57 18 14 t.n.v. NVVR "de Wervelkolom" te Rotterdam is ontvangen, krijgt u alle eerdere verenigingsuitgaven van het lopende kalenderjaar toegezonden.
Let op: vergeet bij betaling via internetbankieren niet om uw adres te vermelden.

» Ik meld me aan als lid

Afmelden
Wilt u uw lidmaatschap van de NVVR "de Wervelkolom" onverhoopt beëindigen?
Dat kan (schriftelijk of per e-mail) tot uiterlijk 12 weken voor het einde van het kalenderjaar (artikel 6.2 van de statuten). Afmeldingen die daarna binnenkomen, lopen nog tot en met het einde van het aansluitende kalenderjaar.

Betalen vanuit het buitenland
Voor het overmaken van het lidmaatschapgeld vanuit het buitenland moet u de volgende gegevens op de betalingsopdracht vermelden:
  • IBAN rekening: NL82INGB0000571814
  • BIC bankcode: INGBNL2A

Kosten lidmaatschap
Steeds meer ziektenkosten- verzekeraars en gemeenten vergoeden de contributie van een patiëntenvereniging.

Kijk op onze inventar­isatie of informeer bij uw ziekte­kosten- verzeke­raar of bij uw gemeente.
Infolijn Wervelkolom
Via 088 07 07 200 (lokaal tarief)
Ma van 10.00 - 12.00 uur
Wo van 10.00 - 12.00 uur
Do van 18.30 - 20.30 uur (NIEUW)
Vr van 10.00 - 12.00 uur