Nieuws

 Mijn Re-integratieplan20-6-2016
Mijn re-integratieplan: Staan gezondheidsproblemen je in de weg om je werk te doen?


Dan vind je online hulp bij re-integratie!


Mijn Re-integratieplan kan je ondersteunen om binnen je mogelijkheden weer aan het werk te gaan; te re-integreren. Met Mijn Re-integratieplan kan je:

•             leren wat de overheid van jou en je werkgever verwacht in een re-integratietraject;
•             uitzoeken wat de belangrijkste redenen zijn dat je het werk niet (volledig) kan uitvoeren;
•             uitzoeken welke aanpassingen of maatregelen jou kunnen helpen om weer (meer) aan het werk te gaan en dat vol te houden;
•             voorbereiden en oefenen van gesprekken met je werkgever of bedrijfsarts;
•             nalezen en uitprinten van achtergrondinformatie.
 
De NVVR ‘de Wervelkolom’ kan, in het kader van het project Samen bouwen naar participatie Mijn Re-integratieplan gratis aan bieden aan onze achterban/ leden. Belangstelling?Met uw deelname geeft u ons toestemming om u te zijner tijd een vragenlijst toe te sturen.

Achtergrondinformatie

Voor veel werknemers en werkgevers is het niet eenvoudig om ziekte en werk goed te combineren. Daarom is er samen met andere patiëntenorganisaties www.mijnreintegratieplan.nl: een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Bedrijfsartsen en hun beroepsvereniging NVAB zijn nauw bij de ontwikkeling van Mijn Re-integratieplan betrokken.
Mijn Re-integratieplan is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven. Het vergroot de kennis over re-integratie, biedt inzicht in belemmeringen en oplossingen, en stimuleert gespreksvaardigheden.
Op www.mijnreintegratieplan.nl is in een korte animatie te zien wat Mijn Re-integratieplan te bieden heeft.
Vanwege de online-beschikbaarheid van Mijn Re-integratieplan kan een zieke werknemer het gebruiken op een tijdstip en in een tempo dat hem past.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@mijnreintegratieplan.nl.
De eerste resultaten laten zien dat het programma bijdraagt aan een meer oplossingsgerichte samenwerking tussen zieke werknemer, werkgever en bedrijfsarts.
Mijn Re-integratieplan is het eindresultaat van het project ‘Dialooggestuurde Re-integratie’ en is gebaseerd op vele ervaringen van zieke werknemers, deskundigen, onderzoek, bijeenkomsten en trainingen. Projectresultaten laten zien dat zieke werknemers zekerder in hun re-integratieproces staan, de gesprekken met de bedrijfsarts beter verlopen en er structureler wordt samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer. Bedrijfsartsen zijn positief over de effecten en progressie van werknemers. Werknemers formuleren nieuwe doelstellingen, zoals meer voorbereiden, meer toelichten, pro-actief zijn, meer samenwerken en denken in oplossingen.De Digitale versie van de "Werkwijzer voor zieke werknemers" is op te vragen via ledenadministratie@nvvr.nl

 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!