Nieuws

 NPCF biedt hulp bij het kiezen van een zorgverzekering13-11-2006
Voor 1 december maken de zorgverzekeraars de nieuwe polissen voor de zorgverzekering bekend. Van 15 november tot 1 maart kunnen mensen met hun vragen, problemen en klachten rondom overstappen terecht bij het Meldpunt Consument en Zorg van de NPCF. Het Meldpunt is te bereiken op telefoonnummer (030) 291 67 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Om mensen bij hun keuze te helpen geeft de NPCF de brochure De juiste zorgverzekering kiezen uit. Deze brochure is vanaf 15 november te bestellen of te downloaden via de website www.npcf.nl. Hier kunnen mensen ook hun ervaringen melden op een vragenlijst.

Zodra een verzekeraar de polisvoorwaarden of de premie wijzigt, kunnen mensen wisselen van zorgverzekeraar of hun polis aanpassen. Wanneer iemand weg wil bij zijn huidige verzekeraar kan dit tot 1 januari. Een nieuwe zorgverzekering kan tot 1 februari worden afgesloten. Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering hoeft dit niet. Bepaalde verzekeraars geven echter aan dat zij iedereen ook voor de aanvullende verzekering accepteren.
De NPCF is benieuwd naar de ervaringen van mensen die willen overstappen en wil van hen weten:
  • Wordt u, door de verzekeraars die dit zeggen, inderdaad geaccepteerd voor de    aanvullende verzekering, zonder dat u vragen moet beantwoorden over uw gezondheid?
  • Wordt u slechts een zeer beperkt aanvullend pakket aangeboden?
  • Krijgt u nu hulpmiddelen vergoed die u bij de nieuwe verzekeraar opnieuw moet aanvragen?
  • Hebt u het gevoel dat u, omdat u door ziekte of hogere leeftijd waarschijnlijk hogere ziektekosten heeft, klantonvriendelijk behandeld?
  • Begrijpt u wat in de polis omschreven staat?
De NPCF wil, na de problemen met de administratieve verwerking van vorig jaar, ook weten of
het mensen nu wel lukt om zonder gedoe van hun oude verzekeraar af te komen en hoe lang
mensen moeten wachten op een offerte van een nieuwe verzekeraar en het acceptatiebesluit.
Mensen die overwegen over te stappen hebben vragen als: moet ik wel van verzekeraar
veranderen? Hoe kies ik een goede zorgverzekering? Waar moet ik bij mij keuze op letten? De
brochure De juiste zorgverzekering kiezen helpt mensen met een persoonlijk keuzeschema, tips
en voorbeelden. Deze brochure is vanaf 15 november ook te vinden op de site KiesBeter.nl /
Zorgverzekering.
Afgelopen twee jaar hebben duizenden mensen hun weg naar het Meldpunt Last van
veranderingen in de zorg weten te vinden. Omdat vragen en meldingen vaak verder reiken dan
‘veranderingen’ in de zorg wordt de naam van het Meldpunt per 15 november a.s. gewijzigd in
Meldpunt Consument en Zorg. Mensen kunnen hier terecht met vragen en problemen die ze
ervaren in de zorg. Mensen kunnen vaak direct worden geholpen met informatie en advies of ze
worden doorverwezen naar een instantie die specifieker op hun vraag of probleem kan ingaan
zoals de Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg.
Om meer mensen te attenderen op het bestaan van het Meldpunt en de informatie en hulp die
het Meldpunt biedt, heeft de NPCF samenwerking gezocht met vakbonden en
belangenorganisaties. Samen met de FNV, CNV, de Unie, FME-CWM en PZO onderzoekt de NPCF
tevens hoe hun leden de veranderingen in de zorg in 2006 hebben ervaren. De resultaten
worden in maart 2007 verwacht.

Hoe meer mensen hun ervaringen melden, hoe beter de NPCF weet met welke vragen en
problemen mensen geconfronteerd worden en hoe beter de NPCF hierop kan inspelen in haar
beleidsontwikkeling en belangenbehartiging.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!