Nieuws

 chronisch zieken krijgen niet24-11-2009


Veel chronisch zieken krijgen niet het geld waar ze recht op hebben
Vanaf volgend jaar hebben chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks recht op een toeslag tussen de 150 en 500 euro. Veel mensen dreigen dit geld mis te lopen, waaronder blinden en slechtzienden en veel mensen die hulpmiddelen gebruiken. Dit blijkt uit een meldactie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.


De toeslagen worden in 2010 uitgekeerd op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet is ingevoerd om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten die ze maken. Uit de meldactie van de CG-Raad blijkt dat lang niet iedereen uit de doelgroep wordt bereikt.

Resultaten
Ruim 1300 mensen hebben aangegeven dat ze geen tegemoetkoming gaan krijgen, terwijl ze menen daar wel recht op te hebben. Heel opvallend is dat 30% van de mensen echt zware beperkingen ondervindt in het dagelijks leven van hun handicap of ziekte. Ze moeten erg veel regelen en extra kosten maken om een huishouden te kunnen draaien en om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Deze extra kosten kunnen wel oplopen tot 3000 euro per jaar. Het is daarom extra schrijnend dat veel mensen uit deze groep buiten de boot dreigen te vallen.

Medicijnen
De meldactie maakt duidelijk dat de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen, snel verbeterd moeten worden. Zo wordt er nu een medicijnlijst gebuikt om chronisch zieken op te sporen. Deze zogenaamde FKG-lijst is veel te beperkt. Bijna alle melders (91%) slikken langdurig medicijnen op voorschrift van een arts en komen toch niet voor een toeslag in aanmerking. Bijvoorbeeld omdat ze net een iets te lage dosis slikken. Het gaat hierbij onder meer om mensen met  hartkwalen, reuma, spierziekten en zeldzame aandoeningen.

Verbeteren afbakeningscriteria
De toeslagen gaan in 2010 in en volgens schattingen dreigen er 200.000 mensen onterecht buiten de boot te vallen. Het ministerie van VWS wil dit oplossen door de medicijnlijst uit te breiden en door ook rolstoelgebruik als criterium toe te voegen. De meldactie toont aan dat dit  niet voldoende is. Het is nodig ook het gebruik van hulpmiddelen - zoals prothesen, nierdialyseapparatuur en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden - als criterium toe te voegen. Verder moet er volgens de CG-Raad ook een hardheidsclausule komen. Als mensen zelf kunnen aantonen dat ze meerkosten hebben door ziekte of handicap, moeten ze een toeslag kunnen krijgen.

Het meldpunt is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met TNO, dat ook de resultaten heeft geanalyseerd.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!