Nieuws

 Geen betalingsplicht...?6-12-2009
Ontvangt u na 30 november 2009 nog rekeningen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor eigen bijdragen AWBZ of Wmo uit het jaar 2008? Dan hoeft u deze niet te betalen. Hebt u in 2009 uw eigen bijdragen voor zorg in 2008 betaald? Dan geldt een eenmalige overgangsregeling voor aftrek van de kosten. Dit is afgesproken in de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 

Betaling van eigen bijdragen geldt voor iedereen die hulp of zorg thuis ontvangt uit de AWBZ of de Wmo en voor mensen die die in een AWBZ-instelling wonen.

Hebt u voor zorg in het jaar 2008 een rekening ontvangen in november vorig jaar en deze pas in 2009 betaald? Dan geldt voor u een overgangsregeling.
U hebt deze eigen bijdrage niet meer als aftrekpost kunnen opvoeren bij de belastingaangifte over 2008. U kunt deze nagekomen eigen bijdrage nu eenmalig als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte over 2009, onder ‘specifieke zorgkosten’.

Belangrijk
U moet de rekeningen in 2009 betalen om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van deze kosten. Als u pas na 1 januari 2010 betaalt, dan kunt u deze eigen bijdragen niet meer als aftrekpost over 2009 opvoeren.

Uitgebreide informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vindt u op de website http://www.meerkosten.nl/.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!