Nieuws

 Hoge Raad houdt kilometerlimieten van gehandicapten in stand22-12-2006
De Hoge Raad heeft op 22 december uitspraak gedaan over de kilometerlimieten in het reissysteem Valys voor gehandicapten. De CG-Raad is teleurgesteld dat de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof in Den Haag in stand laat en daarmee de onrechtvaardige reisbeperking van 100.000 mensen. Nadere bestudering van de uitspraak zal uitwijzen of de zaak naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wordt gebracht.

Valys is een privaatrechtelijk systeem waarmee de overheid het bovenregionaal vervoer van mensen met een handicap heeft geregeld. Reizigers kopen een pas en mogen daarmee tot 750 kilometer per jaar reizen tegen OV-tarief. Een beperkte groep heeft recht op 2250 kilometer. Reist men meer dan respectievelijk 750 of 2250 kilometer, dan geldt niet langer het OV-tarief maar de veel duurdere taxiprijzen.

De CG-Raad, RPCP Rijnmond, andere organisaties en enkele individuele mede-eisers stellen dat de reislimieten een schending zijn van het mensenrecht op privé- en gezinsleven, bewegingsvrijheid en gelijke behandeling, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De eisende partijen zijn teleurgesteld, vooral voor al die gebruikers die zonder betaalbaar vervoer veel moeilijker aan de samenleving mee kunnen doen. Overwogen wordt om de zaak Valys voor te leggen aan het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!