Nieuws

 Plan voor langdurige zorg16-6-2010
Betere en efficiëntere zorg met 2,1 miljard minder kosten

De overheid wil fors bezuinigen op de langdurige zorg. De gezamenlijke cliënten/ouderen- en gehandicaptenorganisaties dagen de politiek uit om deze bezuinigingsoperatie aan te grijpen om de zorg drastisch te vernieuwen en niet zomaar in het zorgaanbod te snijden. Dinsdag 15 juni presenteert de voltallige beweging een hervormingsvoorstel voor de langdurige zorg. Kern van het voorstel is om de regie te leggen bij de mensen die zorg nodig hebben. Zo wordt de zorg niet alleen beter en efficiënter. Met dit voorstel kan  de overheid 2,1 miljard euro besparen.
 
Jaarlijks gaat veel geld op aan indiceren, toezicht en controle. Cliënten moeten soms langs twaalf verschillende loketten om alle indicaties te krijgen die ze nodig hebben om beter te worden of weer te kunnen functioneren. Daar zijn ze vaak een jaar mee bezig, een jaar, waarin ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en - zeker zo belangrijk - niet kunnen functioneren in de maatschappij. In dit voorstel gaan de zorgloketten op in één loket, dat veel efficiënter en effectiever kan vaststellen hoeveel zorg iemand nodig heeft.
Bovendien zullen door het drastisch vereenvoudigen van de uitvoeringsstructuur de (administratieve) lasten in de langdurige zorg aanzienlijk verminderen. Zorgverleners zijn minder tijd kwijt met het registreren van de zorg en houden veel meer tijd over om daadwerkelijk mensen te ondersteunen en zorg te bieden.

Eigen regie
Mensen zijn meer dan hun zorgvraag en iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Dat betekent dat mensen kunnen werken, al dan niet betaald, onderwijs krijgen en relaties aan kunnen gaan op basis van vrijheid en wederkerigheid. Dat wil de politiek ook. Daarvoor is het nodig dat de zorg deel uitmaakt van een integraal concept, waarin zorg, mobiliteit, maatschappelijke ondersteuning, wonen, werken en onderwijs hand in hand gaan. Dat is wat de cliënten/ouderen- en gehandicaptenorganisaties nastreven. En dat is mogelijk door de regie te leggen bij de zorgvragers zelf. Het bespaart de zorgvrager veel tijd, hij krijgt veel sneller de zorg die nodig is en het voorkomt veel rompslomp.
Door de langdurige zorg anders te organiseren is het voor de overheid mogelijk hierop circa 10 procent, ofwel 2,1 miljard euro, te besparen. Daarbij moeten de zorgvraag en het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg het uitgangspunt zijn.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!