Nieuws

 Medische expertise inhuren25-9-2010
Medische expertise inhuren.

Bij de juridische ondersteuning die door mij, als juridisch adviseur van de NVVR "de Wervelkolom", wordt gegeven, betreft het vaak ook procedures met betrekking tot WIA of WAO- aangelegenheden. Een veel voorkomend probleem daarbij is het bieden van een weerwoord wanneer men het niet eens is met de medische beoordeling van de verzekeringsartsen van het UWV. In procedures blijkt dat tegenwoordig nauwelijks nog wordt ingegaan op hetgeen behandelend artsen of specialisten kunnen zeggen over hun ervaringen met u als patiënt (als zij al iets op papier willen zetten). Men moet het dus hebben van rapportages die door onafhankelijke artsen en specialisten worden opgesteld. Die artsen en specialisten zijn helaas niet al te gemakkelijk te vinden, zeker niet binnen de korte termijnen die in procedures gelden.

Als juridisch adviseur beschik ik echter inmiddels over een aantal zeer betrouwbare contacten met zowel (verzekerings-)artsen AAG (AAG staat voor Arts voor Arbeid en Gezondheid) als met neurochirurgische- en neurologische specialisten. De specialisten weten vaak een zeer nauwkeurige specialistische rapportage op te stellen, en daarin aan hen voorgelegde vragen te beantwoorden.

Zij hebben ook ervaring met de werkwijze van het UWV, en weten op een goede wijze daar mee om te gaan. De (verzekerings-)artsen AAG kunnen met name ook ingaan op de vraagstukken betreffende de door UWV geselecteerde functies, waarvoor een gekeurde door UWV alsnog geschikt wordt geacht, of oordelen over zaken als een urenbeperking die moet gelden. Zij zijn daarin geschoold. "Gewone" artsen en specialisten mogen en kunnen dat niet.

Beide, dus zowel de specialisten als de artsen AAG, zijn ook bekend bij de rechtbanken, en spreken dus niet alleen met gezag, maar kennen ook het juridisch klappen van de zweep. Wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet, worden zij dan ook - lopende een procedure - door mij, als juridisch adviseur, ingeschakeld. Overigens niet bij WAO- en Wia geschillen alleen. Ook wanneer het gaat om de beoordeling of een bepaalde behandeling als medisch noodzakelijk, of als - naar internationale maatstaven gemeten - gebruikelijk dient te worden aangemerkt (iets wat zorgverzekeraars graag tegenwerpen wanneer om toestemming voor een bepaalde behandeling wordt verzocht, of om vergoeding wordt gevraagd) springen deze artsen en specialisten bij.

En, zoals een behoorlijk aantal NVVR- leden inmiddels ook hebben kunnen ervaren: veelal bleek de ondersteuning van deze onafhankelijke artsen en specialisten van doorslaggevende betekenis voor het al dan niet krijgen van een WAO- of WIA-uitkering, of het (alsnog) krijgen van een vergoeding van, of toestemming voor, een behandeling. Meer incidenteel worden zij ook ingeschakeld bij letselschadezaken, om zo een tegenwicht  te kunnen bieden aan het oordeel van de specialisten waar de aansprakelijkheidsverzekeraar u naar toe stuurt, en waarvan de rapporten vaak toch wel heel welgevallig voor de verzekeraar blijken te zijn.

Helaas is het niet zo dat die rapportages gratis worden uitgebracht. Ook NVVR- leden moeten rekening houden met kosten die tussen de zes en achthonderd euro liggen. In het geval een procedure wordt gewonnen dient de wederpartij die kosten van een deskundige echter in de meeste gevallen te vergoeden.

Juridisch adviseur van de NVVR "de Wervelkolom"
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!