Nieuws

 Wmo-modelverordening4-11-2010Verbeterde Wmo-modelverordening.


Er is een nieuwe modelverordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan de hand van deze verordening voeren Nederlandse gemeenten hun Wmo-beleid uit voor burgers met beperkingen. De nieuwe modelverordening is veelbelovend: mensen krijgen oplossingen op maat voor hun problemen met zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. De lobby van belangenorganisaties heeft hier een rol in gespeeld. 

Uitvoering van de Wmo is al jaren een taak van gemeenten. Zij ondersteunen op die manier hun burgers met beperkingen. Bijvoorbeeld met hulp in de huishouding, een rolstoel of woningaanpassingen. Als leidraad daarbij gebruiken zij de modelverordening Wmo van hun koepelorganisatie, de VNG. Die verordening was gebaseerd op de voorzieningenwet, de Wvg. De CG-Raad, de koepel van ouderenorganisaties CSO en het Programma Versterking Cliëntenpositie (VCP) hebben intensief overlegd met de VNG over verbetering van de modelverordening. Met resultaat.

Aanpassing, maar geen oplossing?
Tot nu toe krjgt iemand 'iets' uit de Wmo op basis van indicatie. Er wordt een lijstje vragen afgevinkt en bij voldoende vinkjes krijgt iemand bijvoorbeeld een aanpassing. Dit is in strijd met de geest van de Wmo, die uitgaat van compensatie van beperkingen.
Want: wat is het resultaat van het 'afvinken'? Heeft iemand echt iets aan die aanpassing; is zijn probleem hiermee werkelijk opgelost?

Oplossingen op maat
De nieuwe modelverordening is op dit punt duidelijk verbeterd, want er staat in dat 'er naar oplossingen gestreefd moet worden'. De kern van de modelverordening is resultaatgericht. Dit vereist volgens de belangenorganisaties een andere benadering door gemeenten. Er is meer tijd nodig voor de intake en maatwerk vormt het uitgangspunt. Wat wil iemand, wat heeft hij of zij daarvoor nodig? Een persoonlijk gesprek is noodzakelijk om dit in kaart te brengen, zo vinden de CG-Raad, CSO en Programma VCP. Deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid vormen belangrijke uitgangspunten. De VNG presenteert de nieuwe modelverordening op 11 november.

De nieuwe wijze van werken met de Wmo vereist een zogenaamde 'kanteling in denken'. De CG-Raad, Programma VCP en CSO voeren gezamenlijk een project uit: Kanteling Wmo.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!