Nieuws

 Screening scoliose17-12-2010

Persbericht

Den Haag, 17 december 2010

Screening op scoliose zorgwekkend

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft het rapport "Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010” uitgebracht. De vereniging brengt met dit rapport de mate van screening op scoliose door GGD’en en de wijze waarop dat gebeurt in kaart. De screening wordt niet uitgevoerd op basis van een eenduidige standaard en is soms zelfs gebaseerd op triage waarvoor de grondslag geheel ontbreekt. Bij 50% van de GGD’en vindt helemaal geen screening plaats. De vereniging acht deze resultaten zorgwekkend. Tijdige ontdekking van scoliose is essentieel voor de gezondheid van kinderen en hun verdere ontwikkeling op latere leeftijd. Elk kind heeft recht op een goede en tijdige screening op scoliose om een tijdige behandeling te kunnen garanderen.

Doel
In het rapport "Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010" zijn de uitkomsten weergegeven van een onderzoek dat door de Vereniging van scoliosepatiënten in 2010 onder de GGD'en in Nederland is uitgevoerd. ‘De vereniging zet hiermee een verdere stap naar kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland’, luidt de conclusie van Henk Buter, voorzitter van de vereniging.

Uitkomsten
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de screening op scoliose op scholen in Nederland op inconsistente wijze of in het geheel niet plaatsvindt. Of een screening op scoliose wordt uitgevoerd blijkt volledig afhankelijk te zijn van het beleid dat door de desbetreffende GGD van de woonplaats van het kind wordt gehanteerd. Door de helft van de GGD'en wordt in het geheel niet gescreend. Daarnaast blijken de GGD'en die wel screening uitvoeren, dit volgens onderling verschillende standaards te doen. Ook de leeftijden waarop en de frequentie van de uitgevoerde screening-momenten verschillen onderling. Een verontrustende ontwikkeling is voorts dat screening steeds meer plaatsvindt op basis van triage, terwijl enig verband tussen het ontstaan van scoliose en sociaal-maatschappelijke achtergrond in Nederland ontbreekt.

Door deze willekeur wordt aan veel kinderen met een scoliose een tijdige behandeling door een (gespecialiseerde) orthopedisch chirurg onthouden. Hierdoor ontstaat een beperking in de mogelijke behandelkeuzes waardoor gezondheidsnadeel kan optreden.

Conclusies
Charlotte Bethlem, bestuurslid van de vereniging, acht deze resultaten zorgwekkend. ‘Screening op scoliose dient niet afhankelijk te zijn van waar je toevallig in Nederland als kind opgroeit’, volgens Bethlem. ‘Tijdige ontdekking van scoliose levert namelijk een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind, kan gezondheidsnadeel voorkomen, de kans op arbeidsuitval op latere leeftijd verminderen en verminderde levensvreugde op latere leeftijd helpen voorkomen.

Elk kind heeft niet alleen recht op een goede behandeling van scoliose, maar ook op een tijdige behandeling. De invoering van een consistent en adequaat uitgevoerde wijze van

screenen, gericht op vroegtijdige ontdekking van scoliose, door alle GGD'en in Nederland is daarbij een belangrijke stap’, aldus Bethlem.

Het rapport is tot stand gekomen in het kader van het project "Scoliosezorg moet beter" dat door de vereniging in 2009 is opgepakt. In het kader van dit project zijn recentelijk het rapport "Behandeling scoliosepatiënten ziekenhuizen 2008" en het rapport "Algemene kwaliteitscriteria behandeling scoliose" uitgebracht (zie www. scoliose.nl onder scoliose=>behandeling). Het rapport "Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010" is ook opgenomen op de website

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie
Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er zijn ca. 60.000 patiënten, 6.500 patiënten worden per jaar in een ziekenhuis behandeld en velen buiten het ziekenhuis. Er werden in 2008 570 (1998: 400) scolioseoperaties verricht. Jaarlijks komen er ca. 1.000 nieuwe patiënten bij, veelal meisjes in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Een behandeling vindt conservatief (oefentherapie, brace) plaats of er is, indien de verkromming daar aanleiding toe geeft, een operatie nodig waarbij de wervelkolom met schroeven en staven wordt gecorrigeerd en vastgezet. Meer informatie is weergegeven in het boek Scoliose, de meest gestelde vragen (http://www.scoliose.nl/)
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!