Nieuws

 Artikel in Volkskrant van 6 februari6-2-2007
Ik was in levensgevaar, zei hij, en ik werd bang’

Reportage  Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

Amsterdam - Een ex-patiënt schakelde een advocaat in tegen de in Duitsland werkende Nederlandse rugspecialist Horst Dekkers.

‘Ik ging eigenlijk voor een second opinion naar Dekkers toe. Maar hij zei dat ik een tijdbom in me droeg. Dat ik in levensgevaar was. En ik werd bang.’ Henny van Waarssenburg (61) is rugpatiënt en een van de vele Nederlanders die zijn geopeerd door Horst Dekkers, de Nederlands-Duitse rugspecialist die in de Alpha Kliniek in München werkt.

Volgens Van Waarssenburg is ze onnodig geopereerd. Haar eigen specialist, die MRI-scans zag van voor en van na de operatie, zegt dat. En ze heeft evenmin in levensgevaar verkeerd. Ze heeft inmiddels een Duitse advocaat ingeschakeld. ‘Het gaat mij niet eens om die 20 duizend euro operatiekosten, maar om gerechtigheid.’
Haar geval staat niet op zichzelf. ‘Wij krijgen regelmatig klachten van mensen bij wie de heer Dekkers een stenose (vernauwing van het zenuwkanaal in de wervelkolom) heeft geconstateerd, terwijl hun eigen specialist geen stenose ziet op MRI-scans’, zegt Leen Voogt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR).

Horst Dekkers kwam vorige week in het nieuws toen bleek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek begon naar aanleiding van klachten van ex-patiënten. De rugspecialist was in Nederland niet geregistreerd als arts. Inmiddels staat Dekkers ‘BIG-geregistreerd’ en mag hij als arts in Nederland actief zijn. Dekkers werft met maandelijkse spreekuren niet alleen rugpatiënten in Nederland, maar ook in Zweden en Engeland.

De stenose-operaties van Horst Dekkers zijn ook binnen de Alpha Kliniek, op de afdeling van de eveneens Nederlandse arts Thomas Hoogland, onderwerp van debat. ‘Meneer Dekkers opereert ook jonge mensen aan stenose, terwijl de andere artsen van de Alpha Kliniek vrijwel nooit stenose zien bij jonge mensen. Volgens de meeste artsen hier is stenose een aandoening die praktisch alleen oudere mensen treft’, bevestigt Agnes Ramirez, de pr-medewerkster van Thomas Hoogland. Dekkers benadrukt dat Hoogland niet onpartijdig is; ze zijn concurrenten.

Volgens de Zwolse neurochirurg D. Zeilstra, tevens bestuurslid van de Dutch Spine Society, is stenose niet altijd helemaal objectief vast te stellen. ‘Maar in de Alpha Kliniek is men erg royaal met de indicatiestelling en verricht men nogal eens operaties die niet nodig zijn.’

De Amsterdamse neurochirurg G. Bouma is ‘blij’ dat de Inspectie een onderzoek instelt naar de in Duitsland werkende rugspecialist Horst Dekkers omdat deze slordige diagnoses zou stellen. ‘Dekkers en de Alpha Kliniek accepteren patiënten louter op basis van een scan. Dat vind ik een slechte zaak.’ Volgens Dekkers is de scan slechts onderdeel van de diagnose.
De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten heeft de stellige indruk dat Dekkers maar één diagnose stelt: stenose. Overigens doet Dekkers ook hernia-operaties.

Een vernauwing van de wervelkolom kan ook in Nederland ‘prima’ geopereerd worden, benadrukt Leen Voogt van de Nederlandse Vereniging Voor Rugpatiënten. De kosten worden voor honderd procent door de verzekeraar vergoed, mits de ingreep wordt verricht in een regulier ziekenhuis. In het geval van een wachtlijst kan de patiënt de operatie ook in het buitenland vergoed krijgen, maar dan wel tegen het in Nederland geldende tarief.
‘De Alpha Kliniek is drie tot vier keer zo duur als een regulier ziekenhuis’, aldus woordvoerder Westerwoudt van zorgverzekeraar CZ. ‘Dat verschil moet de patiënt dus zelf overbruggen.’ Een stenose-operatie door Dekkers kost al snel 20 duizend euro. Volgens de Nederlands-Duitse rugspecialist rekent hij ‘niet meer dan een gewoon Duits staatsziekenhuis.’
 
Het bezoek aan de Alpha Kliniek in München heeft een diepe indruk gemaakt op André van Raalten en zijn vrouw. ‘Het leek wel het optrekje van een oliesjeik. Alles blonk je tegemoet.’
‘Maar de mensen kwamen met sombere gezichten de spreekkamer uit. En vervolgens begonnen ze hun bank te bellen en hun hypotheek te verhogen.’
Toen Van Raalten en zijn vrouw aan de beurt waren, begrepen ze het. ‘De operatie ging geen 14 duizend euro kosten maar meer dan het dubbele. Want mijn vrouw had niet alleen een hernia, maar ook stenose. Maar het goede nieuws was dat mijn vrouw diezelfde dag nog geopereerd kon worden. De operatiekamer was vrij.’
Het echtpaar vertrouwde de zaak niet. Eenmaal terug bij hun vertrouwde orthopeed in Zwolle zag deze op de MRI-scan van mevrouw absoluut geen stenose.
 
Drie- tot vijfhonderd Nederlandse patiënten gaan jaarlijks naar de Alpha Kliniek in München waar in totaal drie Nederlandse artsen werken. Veel ex-patiënten getuigen in interviews en op de website van de Alpha Kliniek van hun ‘wonderbaarlijke’ genezing.

De drie Nederlandse artsen hebben elk hun eigen specialiteit. Thomas Hoogland opereert vaak hernia’s via de sleutelgattechniek. Willem Zeegers vervangt versleten tussenwervelschijven door implantaten. In Nederland wordt deze ingreep nauwelijks toegepast. Er is volgens de Nederlandse orthopeden niet genoeg wetenschappelijke onderbouwing.
Maar als je veel pijn lijdt, telt dat wellicht wat minder zwaar. Ook al moet je er op internet een inzamelingsactie voor houden.

Met de operaties die Dekkers uitvoert, ligt het iets anders. Een stenose kan ook in Nederland geopereerd worden. Al is de methode van Dekkers naar zijn eigen zeggen moderner dan in Nederland.
Vroeger waren er in Nederland lange wachttijden voor stenose-operaties, maar die zijn op de meeste plaatsen teruggebracht tot maximaal 8 weken.
Het AMC in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een wachtlijst van 6 weken. De operatie in Nederland wordt volledig vergoed.

Sjaan Hesselberth uit Vlaardingen heeft ook een Duitse advocaat in de arm genomen. Ze ging vier keer bij Dekkers onder het mes vanwege de diagnose stenose, voor een totaalbedrag van bijna 60 duizend euro. Achteraf kreeg ze van Thomas Hoogland te horen dat ze geen stenose had, maar verzakte rugwervels.
Volgens tevreden patiënten voert Hesselberth een ‘hetze’ tegen de rugkliniek in München. Ze heeft met folders voor het Oranjehotel in Noordwijk gestaan terwijl Dekkers daar spreekuur hield. Dat is haar niet in dank afgenomen.
 
Horst Dekkers en de andere artsen van de Alpha Kliniek worden door veel ex-patiënten te vuur en te zwaard verdedigd. Hebben zij ongelijk? ‘Als je echt stenose hebt, dan helpt zo’n ingreep natuurlijk. Als je geen stenose hebt, kan er sprake zijn van een placebo-effect’, meent de Zwolse neurochirurg Zeilstra. ‘Zeker als je 14 duizend euro hebt betaald.’

Wat Zeilstra achterdochtig maakt is de manier waarop Horst Dekkers patiënten werft. ‘Als je goed bent, stroomt je wachtkamer vanzelf vol. Daar hoef je echt niets extra’s voor te doen.’ Dekkers denkt dat hij veel patiënten trekt omdat stenose in Nederland slecht wordt herkend.
Op basis van een aantal klachten over Horst Dekkers is de Inspectie voor de Gezondheidszorg inmiddels een onderzoek begonnen. Probleem is wel dat de arm van de Inspectie waarschijnlijk bij de grens ophoudt.

Mevrouw Mulder uit Rotterdam is blij dat ze november vorig jaar besloot haar moeder (87) niet te laten opereren door Dekkers. ‘Hij kon de MRI-scan van mijn moeder als gevolg van een technische storing niet open krijgen, maar na twee klopjes op haar been wist hij wel dat ze stenose had.’
Inmiddels is mevrouw Mulder met haar moeder naar een andere specialist geweest. Diagnose: ‘ingezakte ruggewervels, niets aan te doen’.

Horst Dekkers ontkent alle beschuldigingen in dit artikel. De rugspecialist benadrukt dat hij zesduizend operaties heeft verricht en dat 99 procent van de patiënten tevreden is. Vanwege zijn beroepsgeheim kan hij niet ingaan op individuele gevallen.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!