Nieuws

 Acties tegen maatregelen Kabinet-Rutte11-6-2011
Niet alleen de CG-Raad, ook andere belangen- en lobbyorganisaties verzetten zich tegen de bezuinigingsmaatregelen van Kabinet-Rutte.

'Terug naar de bossen'
De actiegroep 'Terug naar de bossen' protesteert op opvallende wijze tegen alle aangekondigde maatregelen van het Kabinet-Rutte: bezuinigingen op ondersteuning van belangenorganisaties, op de Wmo, AWBZ, Wajong en het PGB. De actiegroep ziet geen andere oplossing dan het aanvragen van politiek asiel bij een van de vroegere verblijfsinstellingen. De actiegroep vraagt minister-president Rutte een symbolische handeling te verrichten: het sluiten van de poort van de instelling zodra iedereen binnen is.


Kijk naar een filmpje van Actiegroep terug naar de Bossen

Wie mee wil doen met de Actiegroep 'Terug naar de bossen' kan zich aanmelden via terugnaardebossen@gmail.com


Per Saldo: Estafette-actie en Manifestatie 23 juni
9 juni start Per Saldo een estafette-actie die gaat uitmonden in een grote manifestatie op donderdag 23 juni. Bekijk de Actieagenda op de website van Per Saldo.


Website EigenRegieNu
Particuliere actie van Rob Hansen. Website EigenRegieNu ter protest tegen de bezuinigingen op het PBG.  
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!