Nieuws

 Nederland is een slecht subsidiesysteem rijker5-7-2011
Met de publicatie in de Staatscourant is het nieuwe subsidiesysteem voor de PG-organisaties - stem van de cliënt – een politiek feit geworden. Vriend en vijand zijn het er over eens dat met deze verandering de PG-beweging en de samenleving geen dienst is bewezen. Het nieuwe systeem is zonder overleg met de specialisten van de PG-beweging door ambtenaren van VWS voor dit kabinet bedacht.

Niet alleen is er sprake van een budgettaire uitholling maar ook is het nieuwe systeem qua bruikbaarheid, flexibiliteit en effectiviteit een stap terug. Vooral schrijnend is dat de roep om en voorstellen voor een subsidiesysteem met minder overheidsinvloed en meer onafhankelijkheid volledig zijn genegeerd.

Kleine organisaties
Kleine patiëntenorganisaties voor zeer zeldzame aandoeningen worden voortaan stelselmatig uitgesloten van subsidie. De steile subsidieafbouw waarbij reorganisatiekosten uit de afgebouwde subsidie betaald moeten worden, leidt tot extra uitholling van de professionele slagkracht.

Alle oppositiepartijen bepleitten deze week unaniem in de Kamer bij Schippers en Veldhuijzen dat wat meer bezinning en overleg met het veld tot een beter systeem zouden gaan leiden. Hiervoor was slechts 4 miljoen euro nodig, zijnde de ingeboekte besparing  2012. Bij het CDA, VVD en PVV ontbrak het aan politieke wil om tot een beter systeem te komen. De fractiediscipline om elk regeringsvoorstel zonder kritiek en aanpassing te steunen snoerde de fractiespecialisten de mond.

Bekendmaking in de Staatscourant van het nieuwe subsidiesysteem
 
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!