Nieuws

 Doe mee aan enquête pgb!3-8-2011
Het persoonsgebonden budget (pgb) staat op de tocht. Houders van een pgb hebben eind juni actie gevoerd voor behoud van het pgb. Het ministerie van VWS maakt het mogelijk dat de CG-Raad en belangenorganisatie Per Saldo een enquête houden. De resultaten hiervan kunnen aantonen dat het pgb loont. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk pgb-houders meedoen.  
 
Het kabinet wil dat alleen mensen met een indicatie voor verblijf in een intramurale zorginstelling hun recht op een pgb behouden. Na Kamerdebatten is enige ‘rek’ gekomen in deze opstelling. Het gaat er nu om die rekkelijkheid nog groter te maken.

Kamer wil meer
De staatssecretaris heeft al toezeggingen gedaan. Mensen met een pgb die kunnen aantonen dat zij hun zorg beter en goedkoper kunnen regelen met een pgb dan met zorg in natura, mogen hun zorg behouden. Een zorgaanbieder, verzekeraar of gemeente kan die zorg dan bieden.
De Tweede Kamer heeft daarnaast moties aangenomen die pleiten voor meer mogelijkheden en voor behoud van eigen regie van de zorggebruiker.

Zorg op maat en naar wens
Het is van groot belang via de enquête aan te tonen dat het pgb voor velen dé oplossing vormt voor adequate invulling van zorg op maat en naar wens. VWS wil de resultaten van de enquête gebruiken om inzicht te krijgen in wat gemeenten, zorgverzekeraars- een aanbieders mogelijk te bieden hebben. De CG-Raad en Per Saldo gebruiken de resultaten voor hun lobby voor behoud van het recht op een pgb, voor alle zorggebruikers.
Bent u één van de ruim 117.000 pgb-houders? Doe dan mee en vul de enquête (link hieronder) voor 15 augustus in.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!