Nieuws

 Protestmanifestatie (2)3-9-2011Zwaan kleef aan…
De actievoorbereidingen werken aanstekelijk. Meer en meer organisaties sluiten zich aan bij de actie ‘Stop de stapeling’ tegen de kabinetsmaatregelen die veel mensen met een handicap of chronische ziekte treffen.
De ochtendmanifestatie op de Koekamplaan in Den Haag wordt een levendig en  strijdbaar evenement.

Presentator podiumprogramma
Het podiumprogramma begint om 12.00 uur. De presentatie is in handen van Farid Tabarki. Al vanaf 2005 leidt hij verschillende maatschappelijke debatten en workshops.

Programma Koekamplaan
Uiteenlopende organisaties – waaronder veel leden van de CG-Raad – zijn benaderd voor een bijdrage aan het programma op de Koekamplaan. Veel organisaties hebben enthousiast gereageerd en hun medewerking toegezegd. Zij zullen allemaal op hun eigen ludieke manier laten zien en horen waarom en hoe de kabinetsmaatregelen uitpakken.
Komt dat zien!

De CG-Raad zelf organiseert in dit nevenprogramma een aantal spraak- en smaakmakende activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen:
  •    Problemen door de kabinetsmaatregelen? Gooi uw problemen en de oplossingen  ‘Over de schutting’.
  •    Wilt u wat kwijt over de gevolgen van het kabinetsbeleid voor uw situatie? Dan is de ‘Babbelbox’ iets voor u!
  •    Ga op de foto om te laten zien dat u niet ‘Achter de geraniums’ wilt.  
Demonstratie ja of nee?
Het is niet helemaal zeker of de gezamenlijke demonstratie met alle deelnemende organisaties rond het Binnenhof door kan gaan. De politie Haaglanden heeft nog geen toestemming gegeven. De aanvang van de demonstratie is gepland om kwart voor twee. Mocht de demonstratie niet door kunnen gaan, dan schuift het slotprogramma op naar dit tijdstip en zal de dag dus eerder eindigen dan gepland. Nader bericht volgt.  

Vrijwilligers 19 september
De oproepen uit het vorige bulletin voor vrijwilligers en speciaal vervoer hebben gewerkt. Toch zijn nog meer aanmeldingen voor vrijwilligersklussen op 19 september van harte welkom! Meld u aan en versterk onze actie als bijvoorbeeld lid van de ordedienst, verspreider van folders, wegwijzer e.d. Meld u aan via  
aanmeldformulier ‘Ik kom als vrijwilliger’

Vervoer
We gaan er vanuit dat mensen op eigen gelegenheid naar Den Haag komen. Voor degenen die niet in staat zijn vervoer naar Den Haag (en terug naar hun woonplaats) te regelen en aangewezen zijn op aangepast vervoer heeft de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) ons een speciale gratis service aangeboden. De KNV zet die dag aangepaste taxibusjes in, die mensen thuis ophalen en weer terugbrengen. Meld u wel tijdig aan, UITERLIJK 5 september, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding voor dit vervoer is mogelijk via aanmeldformulier ‘Aanvraag vervoer’.
Na 5 september ontvangt u bericht van de vervoerder. 

Route en parkeren
Informatie over de route en het parkeren vindt u in de volgende bulletins.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!