Nieuws

 Lareb bewaakt veiligheid van geneesmiddelen28-3-2007
Dat gebruik van geneesmiddelen kan leiden tot bijwerkingen weten veel patiënten uit ervaring. Als het middel maar goed zijn werk doet, zijn bijwerkingen tot op zekere hoogte acceptabel. Het is wel zaak om goed in de gaten te houden dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is de instantie die in Nederland deze bewaking uitvoert. Lareb is het centrale verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. De artsen / apothekers die bij Lareb werken krijgen zo een goed overzicht hoe vaak een bijwerking bij een bepaald geneesmiddel voorkomt en kunnen aan de bel trekken als er sprake is van bijwerkingen die opvallend vaak voorkomen. Ook kan er sprake zijn van een bijwerking, die eerder nog niet bekend was en dus ook niet in de bijsluiter staat. Deze bewaking is natuurlijk alleen effectief als zoveel mogelijk bijwerkingen worden gemeld bij Lareb door artsen, apothekers en patiënten.

Welke bijwerkingen melden?
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bijwerkingen van geneesmiddelen worden gemeld, ook als de relatie met het geneesmiddel niet helemaal zeker is. Het is vooral belangrijk om bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen, ernstige bijwerkingen en bijwerkingen bij kinderen te melden. Als een bijwerking al bekend is (en dus in de bijsluiter staat) en niet ernstig is, dan is melden vaak niet nodig, al kunnen er redenen zijn om de bijwerking toch onder de aandacht van Lareb te brengen.

Bijwerkingen melden, hoe dan?
Voor het melden van een vermoedelijke bijwerking kunt u bij uw arts of apotheker terecht, maar u kunt ook zelf bij Lareb melden: via de website (www.lareb.nl), of eventueel op een papieren meldformulier (bij Lareb op te vragen). Op het meldformulier wordt antwoord gevraagd op verschillende vragen, waardoor Lareb een goed beeld krijgt van alle factoren die van invloed kunnen zijn geweest. Als u een melding naar Lareb verstuurt, ontvangt u op korte termijn een persoonlijke, inhoudelijke reactie op de gemelde bijwerking.
Het is niet mogelijk om telefonisch contact te hebben met Lareb over uw persoonlijke ervaringen. Indien u een vraag wilt stellen of persoonlijk advies wilt, kunt u terecht bij uw eigen huisarts of apotheker, op de website www.apotheek.nl, of bij de Geneesmiddel Infolijn, telefoonnummer 0900-9998800. U krijgt dan deskundig antwoord (van een apotheker) op uw vragen.

En wordt er dan ook echt iets aan gedaan?
De meldingen die bij Lareb binnenkomen worden vergeleken met de ervaringen in andere landen en de informatie wordt opgeslagen in de Lareb databank. Lareb geeft opvallende of ernstige zaken door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat op haar beurt kan besluiten om actie te ondernemen. Zo kan bijvoorbeeld de indicatie van een middel worden aangescherpt: het middel mag dan aan bepaalde patiënten niet meer worden voorgeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs worden besloten om een geneesmiddel van de markt te halen vanwege de kans op een gevaarlijke bijwerking.
Het spreekt voor zich dat Lareb alleen een goed overzicht kan krijgen als zoveel mogelijk bijwerkingen ook echt bij ons worden gemeld. Alle meldingen dragen hun steentje bij. Daarom hopen wij dat u de moeite zult nemen om uw ervaringen bij ons te melden. Zodat we gezamenlijk werken aan een veiliger geneesmiddelengebruik in Nederland!
 
Veel informatie beschikbaar op www.lareb.nl
Lareb vindt dat er geen geheimzinnigheid moet zijn over de veiligheid van geneesmiddelen. Op de website van Lareb kunt u dan ook inzage krijgen in alle meldingen die bij Lareb te vinden zijn. Ook is op deze website veel informatie over bijwerkingen te vinden.

Bijwerkingen?
Lareb Melden!
http://www.lareb.nl/
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!