Nieuws

 Meldactie naar verstrekking medicijnen17-6-2013

Patiëntenfederatie NPCF start een
 meldactie naar ervaringen van patiënten met de verstrekking van medicijnen.

Een van de onderwerpen waarover mensen bevraagd worden, is hun ervaring met het preferentiebeleid. Dit is het beleid waarbij verzekeraars alleen bepaalde –door hen vastgestelde- , maar vergelijkbare medicijnen vergoeden.

Signalen voor meldactie
De patiëntenfederatie wil in beeld brengen waar mensen die medicijnen gebruiken met het voorkeursbeleid (preferentiebeleid) tegenaan lopen, hoe het contact met de apotheek is en of ze goed begeleid worden.
Directeur Wilna Wind vindt een meldactie hard nodig: "We krijgen signalen dat patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bijvoorbeeld als het medicijn dat ze altijd gebruikten, niet meer wordt vergoed. Het komt voor dat mensen niet goed reageren op het nieuw voorgeschreven (preferente) medicijn.

Dan moeten er alternatieven gezocht worden, maar dat blijkt soms erg lastig vanwege de bijwerkingen. Als er sprake is van 'medische noodzaak' kunnen patiënten alsnog hun 'oude' medicijn gebruiken. Maar daar gaat het mis. De arts verwijst naar de apotheek, die vervolgens naar de zorgverzekeraar wijst en die wijst weer terug. De patiënt staat daar hulpeloos tussenin: hij krijgt geen goedwerkend medicijn of de vergoeding stuit op veel problemen. Of bepaalde medicijnen zijn soms tijdelijk niet beschikbaar. Daarom willen we nu onderzoeken hoe patiënten die in de praktijk ervaren. hoe groot de problemen zijn."

Aanpassing nodig
In een brief aan de Tweede Kamer pleitte patiëntenfederatie NPCF onlangs al voor aanpassing van het preferentiebeleid. 'Onnodige wisselingen, onduidelijkheden met betrekking tot het hanteren en opvolgen van het begrip 'medische noodzaak' leidt tot veel frustratie en last voor patiënten. Maar ook tot gezondheidsschade, bijvoorbeeld door een slechtere therapietrouw vanwege onnodige wisselingen van medicijnen of het überhaupt wisselen bij kwetsbare patiënten'.

Wilna Wind: "Patiënten mogen geen last van het preferentiebeleid hebben. Ze moeten medicijnen krijgen die ze nodig hebben en die bij hen goed werken. Goedkoop waar het kan, duurder waar het moet is ons motto."

Wilt u meedoen met de meldactie? Hier komt u bij de vragenlijst.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!