Nieuws

 Baantraject voor (re)integratie van mensen met een (arbeids)handicap15-6-2007
Vooral jonge mensen, maar ook volwassenen die te maken krijgen met een ziekte, aandoening of een handicap lopen het risico om afgekeurd te worden en een wajong-uitkering te krijgen.
Vaak blijkt na een goede behandeling, medicatie en/of therapie, dat zij uitstekend in staat zijn, om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving en daar hoort dus ook het hebben van een baan bij. Er blijven, na behandeling soms wel wat restverschijnselen of beperkingen die een aanpassing op de werkplek vereisen, maar soms is dat ook niet nodig.
Kortom het betekent in de praktijk, dat veel van deze mensen met wat extra ondersteuning en begeleiding weer goed aan de slag zouden kunnen.

Baantraject is een middelgroot re-integratiebureau in Utrecht, dat zich richt op het midden en het westen van het land. Ons re-integratiebureau, heeft diverse mogelijkheden om mensen met een wajong- of wia uitkering, die weer aan het werk willen, te ondersteunen.
Zo stelt de stichting Baantraject een subsidie beschikbaar om startende ondernemers met een wajong- of wia-uitkering, daarbij financieel te ondersteunen en eventueel ook te begeleiden
Verder heeft de overheid (via het UWV) voor arbeidsintegratie, ook extra financiële middelen ter beschikking gesteld. De groep die hiervoor in aanmerking komt is, enige tijd geleden verruimd. Er zijn nu namelijk meer mensen die voor deze gelden in aanmerking kunnen komen. Ook chronisch zieken kunnen dus van deze verruimde middelen voor arbeidre-ingratie profiteren!
Concreet betekent dit, dat leden van uw vereniging met een wajonguitkering of een wia-uitkering, met een subsidie vaak weer aan het werk zouden kunnen. En voor hen die al aan het werk zijn en daar (tijdelijk) geconfronteerd worden met ziekte of handicap en daardoor kortere of langere tijd in de ziektewet hebben gezeten, met begeleiding op de werkplek vaak hun baan kunnen behouden, een nieuwe baan kunnen krijgen of zelfs een eigen bedrijf zouden kunnen starten!

De begeleiding op de werkplek kan bestaan uit sociaal-emotionele ondersteuning, maar ook uit het aanpakken van werkgerelateerde vragen, zoals conflicthantering, vergroten van persoonlijke effectiviteit, stress in de werksituatie. En dus vooral hoe iemand moet omgaan met lichamelijke en/of psychische beperkingen in zijn of haar werksituatie. In samenspraak met de jobcoach geeft de kandidaat dus zelf aan, waar aan gewerkt gaat worden.
Met de re-integratie van deze groepen mensen met een (arbeids)handicap, heeft Baantraject veel ervaring en deskundigheid opgebouwd

Mocht u na het lezen, van dit artikel interesse hebben gekregen in één van deze re-integratietrajecten, dan kunt u contact opnemen met re-integratiebureau Baantraject in Utrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030-8509561 of
per e-mail:info@baantraject.nl
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!