Nieuws

 Informatiecampagne aanstellingskeuringen gestart26-11-2015


Ruim 60 % van de werkgevers en werknemers/sollicitanten is er niet van op de hoogte dat een medische keuring als sluitstuk van een sollicitatieprocedure - een zogenaamde aanstellingskeuring - alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Een groot aantal werknemers en werkgevers denkt dat dit altijd mag of alleen niet mag als de betrokken sollicitant daartegen bezwaar heeft.

Dit blijkt uit een internetonderzoek dat is uitgevoerd door de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), voorafgaand aan de informatie campagne die vandaag start.

De Wet op de medische keuringen (Wmk) stelt strenge regels aan het medisch keuren van sollicitanten. De basisregel is dat een dergelijke keuring niet is toegestaan, tenzij een specifieke functie bepaalde risico’s kent voor de gezondheid of de veiligheid van de medewerkers of zijn directe omgeving en deze niet met redelijke maatregelen kunnen worden ondervangen.

De CKA is ingesteld om de juiste toepassing en naleving van de Wmk te bevorderen en behandelt klachten over aanstellingskeuringen. Ook ziet de commissie het als haar taak om werkgevers en werknemers te informeren over de regels. Om die reden is vandaag een campagne gestart. Dit gebeurt met inzet van onder meer radio, de website http://www.aanstellingskeuringen.nl en sociale media.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!