Nieuws

 Oproep om deel te nemen aan onderzoek Kenniscentrum Zorginnovatie HR30-9-2016
Op maandagavond 3 oktober en woensdagavond 12 oktober a.s. organiseren wij 2 focusgroep bijeenkomsten waarin wij met werknemers of werkzoekenden met een arbeidsbeperking ten gevolge van een chronische aandoening of ziekte willen praten over de knelpunten en succesfactoren bij het aan het werk blijven (al dan niet na een periode van verzuim) of aan het werk te komen (voor het eerst of vanuit een uitkeringssituatie). In het bijzonder willen we daarbij ingaan op de behoeftes aan kennis of informatie, die had kunnen helpen of heeft geholpen om de arbeidsparticipatie te laten slagen. Bijvoorbeeld doordat dat in gesprekken met werkgevers/HRM-professionals, leidinggevenden of arboprofessionals aan bod had kunnen komen.

Met name voor de avond van de 12e oktober zijn wij nog op zoek naar enkele deelnemers (ervaringsdeskundigen) aan deze bijeenkomst. Is er in uw vereniging wellicht iemand die geïnteresseerd, bereid en in staat is om deel te nemen aan dit project. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 - 21.15 uur in de lokatie Rochussenstraat 198 van de Hogeschool Rotterdam. Reiskosten worden vergoed en deelnemers ontvangen een kleine attentie (kadobon) voor hun deelname.

Bij belangstelling verstrek ik graag verdere informatie, via e-mail (projectbeschrijving) of telefonisch (0618081229).

Vriendelijke groet
Dr. Harald S. Miedema, lector Arbeid en Gezondheid
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!