Nieuws

 Uitstel Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)20-12-2007
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck worden per 1 januari 2008, ondanks eerdere toezegging van het ministerie van VWS, niet direct toegankelijk. Met directe toegankelijkheid wordt bedoeld dat de cliënt geen verwijsbrief van een arts meer nodig heeft om zich bij een oefentherapeut te laten behandelen.

De reden van dit uitstel is gelegen in het feit dat de noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. De nieuwe ingangsdatum van DTO wordt naar verwachting 1 juli 2008. Tot die tijd blijft de verwijzing van de arts dus noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie over Oefentherapie Cesar en Mensendieck op de website www.oefentherapeut.nl
Met vragen kunt u terecht bij het bureau van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), telefoon: 030-2625627 en/of info@vvocm.nl
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!