Nieuws

 Welder nieuwe naam voor BPV&W8-7-2008
Welder nieuwe naam voor BPV&W

Welder is vanaf nu de nieuwe naam van het Breed Platform Verzekerden en Werk(BPV&W). Welder staat voor een nieuwe fase waarin we ons verder willen ontwikkelen als een onafhankelijk kenniscentrum met een gezondere financiële basis.

Een nieuwe naam die meer aanspreekt dan het oude BPV&W en bovendien makkelijker is te onthouden. Welder wil een bron zijn van kennis, klantervaringen en contacten, een brug tussen de ervaringswerelden van cliënt en uitvoerders, en een verbinder zijn van goede ideeën en oplossingen.
De missie van Welder blijft onveranderd: burgers met een gezondheidsprobleem, chronisch ziekte of handicap deskundig ondersteunen en versterken, zodat zij zelfstandig en goed voorbereid kunnen omgaan met hun werkgever, arbodienst, uitkeringsinstantie, re-integratiebedrijf of verzekeraar.

VraagWelder voor individuele dienstverlening

De individuele dienstverlening via de advieslijn en internet van BPV&W gaat door onder de naam VraagWelder.
Iedereen kan zich bij VraagWelder vanuit de eigen situatie laten informeren en adviseren over mogelijkheden en kansen waar men zelf misschien niet aan dacht. En over wetten, regels en keuringen waar men mee te maken krijgt. Er kan persoonlijk advies worden ingewonnen door te bellen met de advieslijn (0900 – 4 800 300). Ook kan een vraag worden gesteld per e-mail. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het vragenformulier op http://www.vraagwelder.nl/.
Ook kunnen brochures worden gedownload of besteld. Ons informatiemateriaal is geschreven in eenvoudige taal.

Bij Welder kunt u terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
-          Ik heb mij ziek gemeld. Wat gebeurt er allemaal als ik langdurig ziek word?
-          Ik ben lang ziek geweest en ga nu weer aan het werk. Ik wil andere taken. Hoe krijg ik dat gedaan?
-          Ik wil voor mezelf beginnen. Wat gebeurt er met mijn uitkering?
-          Ik heb een uitkering en wil een opleiding volgen. Welke regelingen zijn er voor mij?
-          Ik wil meebeslissen over mijn re-integratietraject. Hoe doe ik dat?
-          Ik wil een huis kopen en wil daarvoor een levensverzekering afsluiten. Wat mag de verzekeringsmaatschappij vragen over mijn chronische ziekte?

De adviseurs van Welder geven geen algemene antwoorden op de vragen maar een persoonlijk advies. De adviseur:
-          brengt de situatie overzichtelijk in kaart;
-          neemt verschillende afwegingen en keuzemogelijkheden door;
-          zet allen mogelijk stappen in de juiste volgorde;
-          geeft de vragersteller meer grip op zijn eigen situatie.

Welder ook voor zakelijk klanten en intermediairs

Welder ondersteunt steeds meer zakelijke klanten en intermediairs zoals cliënten- en patiëntenorganisaties, SUWI-uitvoerders en professionals. Welder ondersteunt hen bij het versterken van hun klanten met een gezondheidsverhaal of handicap. Welder wil daarbij een brug zijn tussen twee werelden; de systeemwereld en de ervaringswereld. Tot de systeemwereld hoort expertkennis over werk, sociale zekerheid, re-integratie, diagnose, begeleiding en behandeling. Tot de ervaringswereld hoort de unieke ervaringskennis over eigen ziekteproces en de gevolgen van gezondheidsproblemen in relatie tot werk en inkomen. Beide werelden staan soms op gespannen voet met elkaar. Binnen deze confrontatie van beide werelden wil Welder trachten een brug te slaan en met ook met de zakelijke klanten hiervoor nieuwe ideeën ontwikkelen.

Welder
Postbus 69007
1060 CA Amsterdam

http://www.weldergroep.nl/
advieslijn 0900-4 800 300 (ma t/m vr. 12-17 uur) http://www.vraagwelder.nl/
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!