Nieuws

 De tien meest gehoorde misverstanden over het EPD17-11-2008
1.     Iedereen heeft onbeperkt inzage in het EPD
Waarnemend huisartsen, huisartsen, apotheken en ziekenhuizen kunnen gebruik maken van het landelijk EPD. Zij kunnen een beperkte samenvatting van uw medische gegevens opvragen en inzien als zij een behandelrelatie met u hebben. Echter, ze hebben alleen toegang tot informatie die voor hen van belang is. Bijvoorbeeld apothekers hebben alleen toegang tot medicatiegegevens, en niet tot het huisartsendossier.
Zorgverzekeraars, werkgevers of Arbo artsen krijgen geen toegang tot het landelijk EPD en kunnen uw medische gegevens dus niet inzien of opvragen.

2.     Met het EPD loop je de kans dat straks al je medische gegevens op straat liggen.
Bij het Landelijk Schakelpunt staat alleen geregistreerd of uw gegevens mogen worden uitgewisseld en welke gegevens van u zijn aangemeld. Bijvoorbeeld huisarts- of medicatiegegevens. Via dit landelijk Schakelpunt kunnen zorgverleners met de juiste autorisatie relevante samenvattingen van uw gegevens inzien via de computer van uw huisarts of apotheek. Inbreuk (hackers) op het Landelijk schakelpunt, vinden dus geen medische informatie over patiënten.

3.     De apotheek heeft inzage in het huisartsendossier.
De apotheek krijgt alleen inzage in de medicatiegegevens van patiënten. Dus niet in de samenvatting van het dossier van de huisarts.

4.     De zorgverzekeraar en bedrijfsarts hebben straks inzage in mijn medische dossiers.
Zij krijgen geen toegang tot het EPD.

5.     Ik heb zelf geen inzage.
Als patiënt heb je te allen tijde de mogelijkheid om bij infoEPD een overzicht aan te vragen van de informatie die bij hen is geregistreerd. Daarnaast heb je recht op inzage in je dossier bij iedere zorgverlener.

6.     Ik heb geen invloed op wat er in het dossier staat.
Als patiënt heb je recht op inzage in je dossier. Daarnaast kun je bij je arts of apotheker aangeven dat je bepaalde dingen uit je dossier verwijderd wilt hebben. Ook kun je zaken laten toevoegen aan het dossier.

7.     Ik heb maar 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
Het maken van bezwaar is niet beperkt tot de periode direct na de voorlichtingscampagne.
Met de voorlichtingscampagne en een brief zijn alle inwoners van Nederland geïnformeerd over het landelijk EPD. En wordt uitgelegd welke rechten u heeft.
Iedereen krijgt na ontvangst van de brief zes weken de tijd om op voorhand bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van zijn gegevens via het landelijk EPD. Dus nog voordat gegevens raadpleegbaar zijn via het landelijk EPD. Daarom kunnen in deze periode zorgaanbieders ook geen nieuwe patiëntgegevens aanmelden.
Na de periode van 6 weken kunt u nog steeds bezwaar maken tegen het uitwisselen van uw gegevens.
Door bezwaar te maken zijn alle gegevens, dus óók de gegevens die eventueel al waren aangemeld, niet meer te raadplegen via het landelijk EPD.
Natuurlijk kunt u ook te allen tijden uw bezwaar weer ongedaan maken.

8.     Bezwaar maken betekent alles of niets.
Je kunt ook gedeeltelijk bezwaar maken tegen uitwisseling van gegevens. Dat kan niet met het formulier dat nu naar iedereen is toegestuurd. Patiënten kunnen dit doen wanneer de eigen huisarts of apotheek bericht stuurt dat hij of zij zich gaat aansluiten bij het LSP. Op dat moment kun je als patiënt bij je eigen zorgverlener aangeven dat je niet wilt dat jouw gegevens, of een deel van jouw gegevens beschikbaar komt voor andere zorgverleners

9.     Als ik bezwaar maak, heb ik kans dat zorgverleners zeggen dat ik niet geholpen kan worden.
Als u bezwaar maakt tegen uitwisseling van uw gegevens via het landelijk EPD, dan kunnen uw medische gegevens die zijn vastgelegd bij behandelende zorgverleners, niet worden betrokken bij de zorg die u nodig heeft. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid.
Dit betekent echter nooit dat een behandeling u geweigerd kan worden omdat uw gegevens niet kunnen worden uitgewisseld via het EPD. Het staat u vrij om de arts gegevens op een andere manier te geven, bijvoorbeeld in een gesprek.
Een patiënt heeft wel een informatieplicht, die inhoudt dat hij de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking verleent die de zorgverlener redelijkerwijze voor het uitvoeren van zijn taak nodig heeft.

10.  Als ik bezwaar wil maken voor mijn kinderen, kost dat geld.
In eerste instantie was de regel zo dat je als ouders een uittreksel uit het geboorteregister moest mee sturen om bezwaar voor een kind te kunnen maken. Aangezien dit geld en moeite kost, kwamen hier veel klachten over binnen.
Inmiddels geldt de volgende regeling:
Als u bezwaar maakt voor een kind van wie u de ouder bent (dus van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent) kunt u een van de volgende stukken meesturen (dus niet allemaal!):
  • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) waarop vermeld zijn: uw gegevens, de gegevens van uw kind(eren), met de vermelding dat dit kind/deze kinderen op uw adres wonen. Indien u voor meerdere kinderen bezwaar wilt maken, volstaat één uittreksel waarop alle namen van de kinderen vermeld staan. Het uittreksel uit de GBA mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  • een kopie van de pagina in uw paspoort waarop de bijschrijving van uw kind staat én een kopie van de houderpagina van uw paspoort (de pagina waarop uw foto staat). Indien u voor meerdere kinderen bezwaar wilt maken kopieert u alle pagina's in uw paspoort waarop de bijschrijvingen staan én de houderpagina van uw eigen paspoort.
  • een uittreksel uit het geboorteregister.
Het is noodzakelijk om per kind een bezwaarformulier in te vullen.

081114 misverstanden EPD
T.Lekkerkerk, projectleider meldpunt Consument en de Zorg
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!