Nieuws

 CG-Raad start proefproces compensatie eigen risico4-3-2009

Door administratieve fouten, bureaucratie en een onzorgvuldige bezwaarprocedure ontvangen veel chronisch zieken en gehandicapten geen 47 euro Compensatie Eigen Risico Zorgverzekeringswet (CER). Dit melden de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Reumapatiëntenbond op basis van resultaten van het Meldpunt 47 euro en signalen van lidorganisaties. De CG-Raad start een proefproces.

3000 meldingen
Bij het Meldpunt 47 euro van de CG-Raad zijn ruim 3000 meldingen binnengekomen. 87% van deze mensen ontvangt geen compensatie van het eigen risico, terwijl ze wel chronisch ziek zijn. Het gaat onder andere om mensen met reuma, hartpatiënten, mensen met borstkanker of diabetes, nierpatiënten en mensen met zeldzame ziekten.
Chronisch zieken ontvangen de compensatie als zij medicijnen gebruiken die op een medicijnlijst (de zogenaamde FKG-lijst) voorkomen. Daarbij moeten ze per dag een bepaalde hoeveelheid van het medicijn gebruiken.

Bureaucratie
Volgens de Reumapatiëntenbond en de CG-Raad loopt de regeling vast in bureaucratie. Verzekeraars registreren verschillend en sommige medicijnen worden helemaal niet geregistreerd, bijvoorbeeld als zij door een apotheek worden bereid. Hierdoor ontvangen veel mensen onterecht geen compensatie.

Proefproces
Ook de bezwaarprocedure bij het CAK is niet zorgvuldig. Mensen die een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het CAK, krijgen een brief waarin niet precies staat waarom hun bezwaar wordt afgewezen. Mensen kunnen dit zelf niet controleren, want de gegevens die het CAK gebruikt zijn niet openbaar. Bovendien wordt bij het bezwaar niet uitgegaan van de basisgegevens uit de administratie van de zorgverzekeraar. Dit terwijl in de CAK-beschikking staat dat dit wel het geval is. De CG-Raad begint daarom een beroepszaak bij de rechtbank in Rotterdam.

Oplossingen
De Reumapatiëntenbond en de CG-Raad willen dat mensen die in 2008 geen compensatie hebben ontvangen, hun geld snel terugkrijgen. Ook is een aanpassing van de medicijnlijst en een sterk verbeterde registratie bij verzekeraars nodig. Nog beter is het als verzekeraars voor deze groep meteen een lager eigen risico vaststellen.
Daarnaast moet de procedure bij het CAK verbeteren: een duidelijke lijst op internet met standaarddagdosering en exacte vermelding van de reden van afwijzingen. Hiervoor is het nodig om de administratie van verzekeraars te kunnen raadplegen.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!