Nieuws

 Compensatie Eigen Risico30-6-2009CG-Raad: Compensatie Eigen Risico moet beter
Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen te vaak ten onrechte geen 47 euro Compensatie Eigen Risico (CER, Zorgverzekeringswet). Oorzaken: een onduidelijke procedure, administratieve fouten en te weinig voorlichting over de regeling. De CG-Raad vraagt minister Klink met klem de problemen op te lossen, snel met het CAK te overleggen, de bezwaar- en beroepsprocedure aan te passen en te zorgen voor een goede regeling voor 2009. Donderdag 2 juli vergadert de Tweede Kamer over de Compensatie Eigen Risico.


Uitbreiding medicijnlijst
De CG-Raad wil een uitbreiding van de medicijnlijst met medicijnen die nu ontbreken, bijvoorbeeld voor nierziektes, reuma, spierziekte, kanker en zeldzame aandoeningen. Daarnaast bepleit de CG-Raad een forse verlaging van de standaarddagdosering. De CG-Raad vindt dat mensen met hulpmiddelen die pas in 2010 gevonden worden, over 2009 met terugwerkende kracht compensatie moeten krijgen.

Registratie zorgverzekeraars moet beter
Nu tellen bepaalde geneesmiddelen niet mee, omdat zij niet in de zogenaamde Vektis administratie voorkomen, die het CAK gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om geneesmiddelen die in hotelverpakkingen worden verstrekt, medicijnen die de apotheker maakt (magistrale bereidingen) en geneesmiddelen die in een andere vorm dan een pilletje worden verstrekt, bijvoorbeeld injecties. 

Betere voorlichting over de regeling
Ook is het nodig om op korte termijn een lijst te publiceren met de eisen van de standaarddagdosering. Daarnaast moet de voorlichting vanuit het CAK worden verbeterd, zodat iedereen kan zien of hij recht heeft op compensatie.

Aanpassing beroep en bezwaarprocedure
De bezwaarprocedure bij het CAK helpt mensen niet verder. Deze voldoet niet aan de eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht. In Leeuwarden heeft de rechtbank uitspraak gedaan (9 april 2009). Volgens de rechter moet het CAK een andere procedure volgen bij de uitvoering van de Compensatie Eigen Risico: Wanneer iemand zelf nieuwe informatie over zijn medicijngebruik aanlevert moet het CAK deze gegevens gebruiken. De CG-Raad verwacht na de zomer de uitspraak in het proefproces dat de CG-Raad ondersteunt.

Kijk opnieuw naar afgewezen bezwaarschriften
Door de bij het CAK gehanteerde bezwaar- en beroepsprocedure hebben in 2008 een aantal mensen ten onrechte geen compensatie gehad. De CG-Raad verzoekt de minister de aanvragen van deze groep opnieuw te overwegen op basis van gegevens van mensen zelf.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!